دبستان پسرانه غیردولتی حکمت اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ماسال

معرفی مدیریت

مدیر مدرسه دکتر محمد مهدی زهرابی می باشد که از طرف هیئت محبین ولایت مسئولیت تأسیس و مدیریت مدرسه حکمت را به عهده دارد.

ایشان دارای مدرک «پزشکی عمومی» از «دانشگاه علوم پزشکی تهران» بوده و حدود 10 سال است که در کنار فعالیت حرفه ای خود، به امور تربیتی اشتغال دارد.