دبستان پسرانه غیردولتی حکمت اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ماسال

به وب سایت دبستان پسرانه غیردولتی حکمت خوش آمدید، جهت مشاهده آخرین اخبار اینجا کلیک کنید 

      

           

فعالیت ها

دبستان حکمت را در فضای مجازی نیز دنبال کنید:

               

  

 اصول یازده گانه روش میزان - مدرسه حکمت

  

1- اصل یادگیری اکتشافی          2- اصل توجه به تفاوت های فردی 

3- اصل شادابی و نشاط               4- اصل کار گروهی                      

5- اصل خلاقیت                         6- اصل کشف استعدادهای نهفته  

 7- اصل درونی کردن انگیزه ها       8- اصل آزادی عمل حداکثری         

9- اصل توجه به عزت فردی          10- اصل هویت ملی                   

                 11- اصل تربیت قرآنی با رویکرد خیرگزینی