در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

آموزش رباتیک - ترم دوم- پاییز 1400

۰

۰

آموزش زبان انگلیسی (ترم دوم) پاییز 1400

۲

۰

آموزش زبان انگلیسی (ترم اول) پاییز 1400

۰

۰

آموزش چرتکه (ترم اول) پاییز 1400

۰

۰

آموزش چرتکه (ترم دوم) پاییز 1400

۲

۰

آموزش مقدمات کامپیوتر- پاییز 1400

۲

۰

آموزش رباتیک - ترم اول - پاییز 1400

۰

۰

آموزش رباتیک

۰

۰