در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

آموزش مقدمات کامپیوتر- پاییز 1400

۲

۰

آموزش رباتیک - ترم اول - پاییز 1400

۰

۰

آموزش رباتیک

۰

۰

آموزش چرتکه و محاسبات ذهنی

۰

۰

کلاس های تقویتی

۰

۰

ترم تابستان 1400 - بسته پایه

۰

۰