دوره‌ها و برنامه‌ها

آموزش فوتبال

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاراته

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
رایگان

آموزش چرتکه

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۲۷۰,۰۰۰ تومان

پسران