ارزش انسان‌ها (مهارت آموزشی: مدیریت امکانات و فرصت‌ها)


 • ناشر: کالج برتر
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۹۵

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۱۶
 • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۶۵-۷۷-۰
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۲۹۷.۶۸
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۵۰۰۰۰

پسران