رویدادهای داخلی

دومین جلسه اولیا و مربیان ۱۴۰۱

دومین جلسه عمومی اولیا

دومین جلسه اولیا و مربیان مدرسه حکمت


خلاصه :

دومین جلسه اولیا و مربیان مدرسه حکمت در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با حضور اولیا و مربیان حکمت دیروز به تاریخ ۱۶ مهر برگزار گردید.  

در این نشست علاوه بر پرداختن به بحث های مختلف آموزشی و اجرایی، انتخابات انجمن نیز برگزار شد که پس از شمارش آرا جناب آقای جوادی پدر آقا امیرعلی، جناب آقای صفوی پدر آقا سید امیر عباس، خانم اسدی مادر آقا محمد امین و آقا امیرعلی و خانم یزدان پناه مادر آقا حسین، احسان و علی از بین ۱۰ نفر از کاندیدا، بعنوان نفرات اول تا چهارم انجمن اولیا و مربیان مدرسه حکمت در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ انتخاب شدند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران