رویدادهای عمومی

یارمحمد

یارمحمد

مصاحبه دانش آموزان حکمت از مردم


خلاصه :

مصاحبه دانش آموزان مدرسه حکمت ماسال از مردم   

مصاحبه دانش آموزان مدرسه حکمت(حکمت متعالی) ماسال از مردم به تاریخ
13 دی 1401

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران