رویدادهای عمومی

طرح تابستانه مدرسه حکمت

طرح تابستانه مدرسه حکمت

تابستان ۱۴۰۲


خلاصه :

بخشی از فعالیت های تابستانه 

بخشی از فعالیت های تابستانی مدرسه حکمت در حیطه های ورزشی ،آموزشی و هنری.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران