ارزشیابی شناختی - آقای کامیاب


۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۰:۰۱:۲۹
۰
۴

انسان دارای سه حوزه وجودی ذهن، قلب و اعضا و جوارح است. لذا یادگیری برای او در هر سه حوزه مطرح می شود.

یادگیری در حوزه ذهن شامل شناخت های انسان است که خود دارای مراتبی است.

آقای بلوم آن را به 6 سطح طبقه بندی کرده است.

برای هر حوزه و سطح یادگیری ارزشیابی متناسب با آن باید طراحی شود.

در این فیلم که توسط آقای کامیاب در یکی از نشست های چارسوق ارائه شده است، با ارزشیابی در حیطه شناختی آشنا می شوید.

برچسب‌های این مطلب:

ارزشیابی توصیفی ارزشیابی


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.