خبر مهم به سامانه خوش آمدید
شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

اخبار مدرسه

بیشتر

جشن نیـمه شعبان
۱۰
۰
۰
دیروز
رویدادهای داخلی

جشن نیـمه شعبان

جشن نیمه شعبان

مسابقه پانتونیم
۶
۰
۰
پریروز
رویدادهای داخلی

مسابقه پانتونیم

مسابقه پانتومیم

مسابقه طناب کشی
۸
۰
۰
پریروز
رویدادهای داخلی

مسابقه طناب کشی

مسابقه طناب کشی

مسابقه دو امدادی با کیسه
۴
۰
۰
پریروز
رویدادهای داخلی

مسابقه دو امدادی با کیسه

مسابقه دوامدادی با کیسه

میلاد امام علی علیه السلام
۲
۰
۰
پریروز
رویدادهای داخلی

میلاد امام علی علیه السلام

میلاد امام علی علیه السلام

دیگر مطالب ویژه

بیشتر

پسران