۴۵۹۲
۲۵

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

جشن میلاد حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
قرآن کلاس سوم فصل اول
زنگ علوم
درس چهارم مطالعات اجتماعی اعضای خانواده
آموزش فصل اول علوم
فصل اول ریاضی شمارش چندتا چندتا
درس دوم فارسی زنگ ورزش
درس دوم علوم
آموزش صحیح در دست   گرفتن مداد
درس اول اجتماعی

...