خبر مهم اجتماعی
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

اخبار مجتمع

بیشتر

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه
۵۷۱
۲
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای داخلی

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه

اولین دوره نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی و هنری
۵۴۱
۵
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای داخلی

اولین دوره نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی و هنری

اولین دوره نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی و هنری مدرسه حکمت متعالی ماسال(حکمت ماسال)

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال
۵۹۱
۴
۰
۴ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال

بیانیه دانش آموزان مدرسه حکمت در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ
۸۳۰
۲
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای داخلی

بیانیه دانش آموزان مدرسه حکمت در پی حمله تروریستی به ...

بیانیه دانش آموزان مدرسه حکمت شهرستان ماسال در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

گزارشی از پروژه های عمرانی مدرسه حکمت
۶۹۸
۱
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای داخلی

گزارشی از پروژه های عمرانی مدرسه حکمت

گزارشی از پروژه های عمرانی مدرسه حکمت 

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه
۵۷۱
۲
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای داخلی

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه

نقاشی مفهومی متناسب با رویکرد مدرسه

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال
۵۹۱
۴
۰
۴ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال

اولین پویش همدلی مدرسه حکمت ماسال

دیگر مطالب ویژه

بیشتر

ساخت فیلم آموزشی موفق — راهنمای گام به گام و به زبان ساده
۵۳۵
۰
۰
پارسال
رویدادهای عمومی

ساخت فیلم آموزشی موفق — راهنمای گام به گام و ...

در این آموزش قصد داریم تا با بررسی نکاتی ساده، چگونگی ساخت فیلم آموزشی موفق را بررسی کنیم.

ثبت نام فوق برنامه های پاییز
۴۷۷
۱
۰
۵ ماه پیش
آموزش

ثبت نام فوق برنامه های پاییز

برنامه های جذاب ورزشی و آموزشی  

ثبت نام سال تحصیلی جدید
۵۴۱
۰
۰
پارسال
آموزش

ثبت نام سال تحصیلی جدید

آغاز ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مدرسه حکمت

اصل تربیت قرآنی با رویکرد خیرگزینی
۵۷۶
۰
۰
پارسال
معرفی

اصل تربیت قرآنی با رویکرد خیرگزینی

مدرسه حکمت با بهره گیری از پشتوانه علمی موسسه قرآن و عترت دانشگاه تهران برای تربیت دانش آموزان خود ا

ساخت فیلم آموزشی موفق — راهنمای گام به گام و به زبان ساده
۵۳۵
۰
۰
پارسال
رویدادهای عمومی

ساخت فیلم آموزشی موفق — راهنمای گام به گام و ...

در این آموزش قصد داریم تا با بررسی نکاتی ساده، چگونگی ساخت فیلم آموزشی موفق را بررسی کنیم.

اصل هویت ملی
۷۵۶
۰
۰
پارسال
مقالات

اصل هویت ملی

رمز بقا و تداوم هر جامعه، وجود وجوه اشتراک در زمینه های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و عقیدتی بین افراد آن ج

ثبت نام سال تحصیلی جدید
۵۴۱
۰
۰
پارسال
آموزش

ثبت نام سال تحصیلی جدید

آغاز ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مدرسه حکمت

اصل تربیت قرآنی با رویکرد خیرگزینی
۵۷۶
۰
۰
پارسال
معرفی

اصل تربیت قرآنی با رویکرد خیرگزینی

مدرسه حکمت با بهره گیری از پشتوانه علمی موسسه قرآن و عترت دانشگاه تهران برای تربیت دانش آموزان خود ا

اصل هویت ملی
۷۵۶
۰
۰
پارسال
مقالات

اصل هویت ملی

رمز بقا و تداوم هر جامعه، وجود وجوه اشتراک در زمینه های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و عقیدتی بین افراد آن ج

پسران